Onderling overleg Teamgenoten

Communiceren + Delen van notities, bestanden en informatie

Emma Odink avatar
Geschreven door Emma Odink
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Onderlinge communicatie met het team en het delen van bestanden tussen collega's is mogelijk binnen Cliendo.

Iedere groep die is aangemaakt, bevat een groepsmenu. In het groepsmenu kunnen onder andere dagrapportages worden geschreven, maar kan ook een agenda worden bijgehouden. Zo kan er, op het groepsmenu van een groep cliënten, over de groep in het geheel worden gerapporteerd/berichten worden geschreven. Door op 'Groepsmenu' (recht van groepsnaam) te klikken, kom je op deze pagina.

Groepsmenu Teamgenoten

Nu is er naast groepen met cliënten ook een groep met 'Teamgenoten'. Zodra je in Cliendo een teamgenoot toevoegt krijg je automatisch een groep dossiers met 'Teamgenoten' erbij. Deze groep staat gewoon in je cliëntenoverzicht. De weergave staat standaard uit, je kan via de 'getoonde gegevens' knop op het cliëntenoverzicht de weergave aanzetten.

Als je de weergave hebt aangezet, kun je een dossier toevoegen aan de groep.

TIP: Het is niet zo dat iedereen die je onder teamgenoten hebt toegevoegd hier automatisch een dossier heeft. De groep is dus leeg in het begin, ook al heb je 22 medewerkers toegevoegd. Je maakt handmatig dossiers aan voor alle medewerkers die je bij wilt houden.

Communicatie en delen van notities

Via het groepsmenu van 'Teamgenoten' is het mogelijk om via dagrapportages berichten te plaatsen die het gehele team kan lezen. Hier kunnen dus bijvoorbeeld notities van een werkoverleg worden geplaatst of belangrijke mededelingen. Ook is het mogelijk om bepaalde collega's hierin te taggen via @naam. Hier krijgt het getagte teamlid een notificatie van, waardoor het bericht direct terug te vinden is.

Voor meer informatie over persoonlijk communiceren met één medewerker, kan dit artikel worden geraadpleegd.

Delen van bestanden

In de 'Teamgenoten' groep zou er ook een dossier aangemaakt kunnen worden voor het delen van bestanden. Dit kan door een nieuw dossier aan te maken en dit 'Bestanden' te noemen. Vervolgens kan er in dit dossier bij bestanden, bestanden worden toegevoegd.

In dit dossier kun je nu in de bestandsmap, bestanden delen.

Belangrijk is om in te stellen wie er bij deze bestanden mag. Dit gebeurd bij de dagrapportage van het dossier > leden van dit dossier.

Je kunt dus ook twee verschillende dossiers aanmaken en deze delen met verschillende mensen:
- Bestanden A, deze delen met Jan, Eddy en Fatima.
- Bestanden B, deze delen met Jan, Harry en Marlijn.

Hoe je deze rechten kunt indelen lees je uitgebreider in dit artikel.

Bovenstaande opties zijn een stuk handiger en veiliger dan e-mailen.

Was dit een antwoord op uw vraag?