Wat is een gebruiker / teamgenoot

Mailadressen toegevoegd onder instellingen > teamgenoten

Joris avatar
Geschreven door Joris
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In Cliendo betaal je per gebruiker / teamgenoot. Een gebruiker is een e-mailadres dat wordt toegevoegd onder instellingen > teamgenoten.

Mensen gratis toevoegen aan dossiers

Cliendo heeft de mogelijkheid om gratis mensen aan een dossier toe te voegen. Je kunt 1000 mensen gratis aan één dossier toevoegen om mee te kijken in dit dossier. Dit is geschikt voor familieleden, cliënten zelf, extern hulpverleners en dergelijke.

Eenzelfde uitgenodigd mailadres kun je aan maximaal drie verschillende dossiers tegelijk toevoegen. Dus 'voorbeeld@mail.nl' kun je aan drie verschillende dossier toevoegen.

Daarna voeg je ze als betaalde gebruiker toe onder teamgenoten en kun je ze aan een ongelimiteerd aantal dossiers toevoegen.

Commerciële rol

Wij willen dat het directe netwerk van een cliënt en particulieren, zoals de familie en bijvoorbeeld vier verschillende begeleiders, gratis toegang hebben tot 1 dossier.

De limiet van drie is bepaald zodat voldoende rekening gehouden wordt met het verschil tussen particulieren en professionals/commerciële personen. Een particulier heeft zelden tot nooit toegang nodig tot 5 dossiers, hier is ons nog nooit om gevraagd. Als tegen de limiet van drie dossiers aangelopen wordt gaat het vaak om iemand die aan het werk is. Bijvoorbeeld als extern begeleider, leerkracht, zelfstandige, mentor, controleur of werknemer van een gemeente of instantie. Dit zijn vaak niet je eigen werknemers, maar die zijn wel ook met hun werk en daarbij veel professioneel met cliënt begeleiding bezig.

We hebben een aantal klanten die de investering voor de extra gebruikers verrekenen met de partners waar ze mee werken. Dit kan op vier manieren:

1. Overleg met je partner en factureer een deel van de meerprijs van hun professionele gebruikers direct maandelijks aan hen.
2. Deze instantie kan zelf een Cliendo account afnemen en alle gebruikers toevoegen. Elke betaalde gebruiker heeft gratis toegang tot dossiers, ook als diegene op een heel andere Cliendo account zit.
3. Verwerk de extra kosten in de prijs van je totaalaanbod zonder dit specifiek aan te duiden.
4. Beschouw je relatie met deze partner(s) als dusdanig belangrijk dat het jullie organisatie ten goede komt en dat jullie dit zien als investering in deze relatie, die het mogelijk maakt om eenvoudig dossiers te delen en eenvoudig samen te werken.


Kortingen voor stagiaires, parttimers of het minder gebruiken van functionaliteiten

We begrijpen waar je vandaan komt als je denkt, 'Deze gebruikers maken er minder gebruik van - dus dan kan het maandbedrag ook wel omlaag'. Maar.. Cliendo kan helaas niet monitoren wie er toegang heeft tot Cliendo en wat diegene doet op een account. Dit is vanwege onze interne protocollen, de privacy wetgeving en om efficiënt en transparant te kunnen werken.

  • Wij kunnen niet per gebruiker zien wat een gebruiker doet op een account.

  • Wij kunnen helaas niet beoordelen wat iemands functie is op basis van een mailadres. Wij zien niet of iemand stagiaire is, of parttimer, of er 22 uur per dag op zit.

  • Wij kijken niet in accounts of dossiers als dat niet nodig is

  • Wij rekenen geen prijzen naar hoeveelheid gebruik van een gebruiker

Wij zien dus helaas niet wie op een account inlogt, wat diegene doet en in welke frequentie. Ook willen we vooraf transparant zijn in onze prijzen. Als we achteraf zouden moeten gaan rekenen naar gebruik, dan zouden we ook geen vaste prijzen vooraf kunnen rekenen voor een pakket. Wij willen geen facturen sturen omdat iemand vier of 64 keer in een maand heeft ingelogd.

Voor organisaties met een Service Level Agreement kunnen we aparte afspraken maken. Dit geldt niet voor onze standaard Pro, Team, Team+ of Organisatie pakketten, maar vanaf dertig extra gebruikers.

Andere benamingen dan gebruiker of teamgenoot

Mogelijk hanteren jullie intern een andere benaming voor teamgenoten of gebruikers. Wie is wel echt teamgenoot en wie niet. Er zijn veel termen die de revue passeren, van vrijwilligers, tot collega's, tot externen.


Wij zouden het graag doen maar we kunnen helaas geen rekening houden met interne benamingen. Deze verschillen overal.

Het kan dus zijn dat wat voor jou geen teamgenoot is, zo wel in Cliendo wordt gerekend. Het gaat er om dat je een e-mailadres toevoegt aan instellingen > teamgenoten.

Waarom wij hier strict op zijn

99% van onze inkomsten komt uit gebruikers. Als gebruikers niet worden betaald hebben wij geen geld en kunnen we geen Cliendo maken.

Alternatieven

Soms wordt er bedacht dat je één inlog wel kunt delen met meerdere mensen. De wet AVG schrijft voor dat je altijd moet kunnen aantonen wie welk bericht wanneer heeft geschreven. Wij raden dus af om dit te doen en geven hier geen toestemming voor. We controleren er niet actief op - om dezelfde reden als hier boven genoemd: wij houden ons niet bezig met de activiteiten op een account. Tenzij deze opvallen.

Wat je wel zou kunnen doen is de gratis dossier toegang gebruiken, en als je over de limiet komt van de drie dossiers, dan een nieuw mailadres te gebruiken voor diegene. Diegene moet dan ook apart inloggen en dat is niet per sé makkelijk werken, maar het is wel gratis.

Kortingen

Wij horen bij de aanbieders met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. We bieden veel zaken aan die niemand anders aanbied. Cliendo rekent geen opstartkosten, we bieden gratis support en trainingen.

We begrijpen dat in bepaalde situaties een korting alsnog wenselijk is, en gaan hier beperkt in mee. Deze vraag krijgen we voornamelijk van starter en goede doelen.

Dit zijn alle mogelijkheden voor kortingen:
- Bij per jaar betalen kun je korting krijgen. Langer vooruit betalen kan in overleg.
- Voor organisaties met een nieuwe KvK inschrijving
- Voor ANBI's

Vraag naar de voorwaarden.

Was dit een antwoord op uw vraag?