Hoe werkt de inbegrepen support?
Vraaggericht + Best effort + Fair Use Policy + Service Level Agreement
Joris avatar
Geschreven door Joris
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Bij Cliendo is Best Effort Support inbegrepen. Voor deze inbegrepen support hanteren we een Fair Use Policy.

Hierdoor hoef je niet per uur te betalen voor de support die bij ons onder gratis support valt. Deze support is per e-mail en chat via je account, of via een meekijk afspraak.

We voeren het beleid dat je tot wel drie keer zo veel gratis support kunt krijgen als dat organisaties gemiddeld nodig hebben. Ook als je daarmee nog niet uitkomt, proberen we hogere kosten voor jullie te voorkomen door te adviseren over de gevraagde support.

Zo kunnen wij directe vragen over de werking van Cliendo veel beter beantwoorden dan complexere vragen over hoe je jullie administratie dienen te voeren, VECOZO vragen waar specialisten bij nodig zijn of vragen die voornamelijk op afspraak/telefonisch worden gesteld.

Om je even te herinneren: andere dossiers rekenen meestal standaard uurtarieven voor support. Wij doen dat graag anders, maar we hebben daarvoor je medewerking nodig.

Vraaggerichte & Best Effort Support

De support is vraaggericht. Dus heb jij een vraag, dan kun je die stellen. Per beveiligde chat via instellingen > support > Praat met Cliendo, mail op info@cliendo.nl of per meekijk afspraak. En dan krijg je een antwoord.

Het uitgangspunt is dat je een concrete vraag hebt die we kunnen beantwoorden.

We gaan ook nog verder. We maken handige video's. Schrijven artikelen. Geven in-app aanwijzingen en kijken met je mee op je beeldscherm.

Best effort houdt in dat wij jou zo goed mogelijk helpen, op basis van beschikbaarheid. Wij doen ons best om jou te helpen. We doen wat we kunnen, binnen een redelijk kader en in een redelijke termijn.

Om af te kaderen wat binnen gratis support valt geldt er een Fair Use Policy.


Fair Use Policy (FuP)

We voeren het beleid dat je tot wel drie keer zo veel gratis support kunt krijgen als dat organisaties gemiddeld nodig hebben.

De hoeveelheid support die je krijgt is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid chats, e-mails of meekijk afspraken, maar ook van je basiskennis, de formulering, frequentie en het onderwerp van je vragen.

Heb je bijvoorbeeld veel specialistische kennis nodig, bijvoorbeeld over maatwerk wensen, (API) integraties of VECOZO, dan valt dit sneller buiten de Fair Use Policy. Dit geldt ook als je aan bepaalde eisen moet voldoen voor een certificering, gemeente, accountant, partners of jullie eigen interne protocollen en wij daar specifiek werk voor verrichten.

Met de inbegrepen support komen bijna al onze klanten makkelijk uit. De meeste van onze klanten weten niet eens dat we een Fair Use Policy hanteren.

Om de gratis inbegrepen support een beetje in goede banen te leiden en mogelijk te houden, vragen wij enige medewerking.

Help je ons?

 • Stuur een video van je probleem! Hiermee zien we meteen het hele probleem. Heb je geen video, dan hebben we het liefst screenshots.

 • Dien je vragen in via instellingen > support > praat met Cliendo. Hier houden we alles centraal bij en zorgen we dat je altijd reactie krijgt.

 • Stel concrete vragen. Wat gebeurt er precies, op welke plek in Cliendo. Zie je een wit scherm? welk deel van je scherm is wit, voor welke cliënt.

 • Stel je vragen over de technische werking van Cliendo. We kunnen helaas niet adviseren over de inhoud van jouw administratie, declaraties of rapportages.

 • Kijk op help.cliendo.com ook even of je het antwoord kunt vinden en doe in ieder geval even de basistraining van een uur die je per mail krijgt. Neem tenminste even de veelgestelde vragen door.

 • Als je een uitleg of training krijgt is het handig dat je collega's voor wie dit relevant is ook aanwezig zijn.

 • Als je aangeeft dat iets urgent is, nemen wij dat serieus. Geef je telkens aan dat iets urgent is, dan weten wij niet meer wat we als werkelijk urgent voor jou kunnen inschatten en verliest dit label zijn waarde.

 • Hou intern één aanspreekpunt aan voor Cliendo

 • Heb je meerdere vragen, bundel ze en stel ze ineens.

 • We werken bij persoonlijke uitleg op basis van afspraak.

 • Hebben we een vraag gemist, mail dan aub de hele vraag en context nog een keer


Als je een beetje rekening houdt met deze zaken dan komen we er wel.

Persoonlijke uitleg (of training nodig)

Heb je een wat vreemder probleem, of weet je niet goed hoe je het kunt beschrijven, dan kun je ook een afspraak maken voor persoonlijke uitleg. (15 min). Hiermee kijken we dan, met jouw toestemming, live met je mee in je account. Je hoeft dus alleen maar in te loggen in je account en hebt geen video bel programma nodig.

Als je niet goed weet wat je eigenlijk wilt vragen tijdens een persoonlijke uitleg en een vraag niet zou kunnen uitschrijven, dan weten we dat er vaak eigenlijk meer behoefte is aan een langere training.

Reactietijden


Reactietijden e-mail, chat
0,5 werkdag

Gemiddeld genomen reageren we op werktijden meestal binnen een paar uur.

Reactietijden telefonisch
1-2 werkdagen

Met de afspraak persoonlijke uitleg kijken we met je mee en (video)bellen we tegelijkertijd. Wij kunnen jou ook bellen op ons initiatief. Dit doen we als het ons efficiënt lijkt.

Wij bieden geen directe telefonische support aan, waarbij je belt, direct de juiste expert aan de lijn hebt en/of meteen teruggebeld wordt. Als je belt wordt er in eerste instantie een verslag uitgetypt van wat je zegt, dit wordt schriftelijk aan de juiste expert binnen ons team doorgezet. Dit is vaak minder efficiënt dan dat je ons zelf een bericht stuurt beschreven volgens 'help je ons', veelal dienen wij nog per mail, chat nog meer informatie op te halen voordat we aan de slag kunnen. Als je in zo een geval niet bereikbaar bent, wat vaak zo is in de zorg, gaan we een paar keer heen nog voordat wij kunnen beginnen.

Wij spannen ons in om de support gratis te houden

En we gaan er hierbij ook van uit dat jij dit, zoals veruit de meeste van onze klanten, ook gratis wilt houden. Als jij graag meer mogelijkheden wilt bespreken dan kan dat ook.
Spoed

Het is altijd mogelijk dat je spoedverzoek hebt. Wij nemen dan zo snel als maar kan met je contact op om je compleet te helpen.

Onder 'gratis' spoed valt:

 • Veiligheidsincidenten

 • Ik moet nu weten of iemand gereanimeerd moet worden of niet en ik weet het wachtwoord voor mijn account niet meer

 • Onze cliëntgegevens liggen op straat

 • Ons eigen IT systeem is gehackt, onze account graag meteen ontoegankelijk maken

 • Gevallen die geen veiligheidsincident zijn, maar voor jou spoed zijn. Mits minder frequent ingediend dan 1x per jaar.

Betaalde 'spoed' gevallen:

 • Niet-veiligheidsincidenten

 • Ik wil weten hoe het met mijn VECOZO bericht/declaratie is.

 • Ik ben te laat met mijn eigen administratie derhalve moet dit nu.

 • Ik ben nu aan het werk, morgen ben ik vrij, dus het moet nu.

 • Ik ben mijn wachtwoord kwijt.

 • Gevallen die geen veiligheidsincident zijn, maar voor jou spoed zijn. Mits meer frequent ingediend dan 1x per jaar.

Zaken die bij ons onder spoed vallen lossen we sowieso gratis voor je op en het is ook geen probleem als je per ongeluk een spoedverzoek indient dat niet onder spoedverzoek valt. Indien je vaker dan 1x per jaar een spoedverzoek wilt laten afwerken kun je een aanvullende Service Level Agreement afsluiten.


VECOZO toelichting

Wij zijn verantwoordelijk voor de technisch werking van de Cliendo VECOZO koppeling. Niet voor de administratieve inhoud van de communicatie.

Belangrijk uitgangspunt voor alles omtrent VECOZO is dat uiteindelijk, jij communiceert met de gemeente en de gemeente reageert op jou.

Helaas kunnen wij bijvoorbeeld niet bepalen welke beschikking een cliënt van de gemeente krijgt. En wij weten vaak ook niet waarom het weken duurt voordat je een reactie krijgt van de gemeente (dit is vaak zo) of waarom aan jou bepaalde eisen gesteld worden vanuit een gemeente.

Als er een fout zit in Cliendo, als iets technisch niet werkt, dan repareren wij dit volledig gratis voor je. Inhoudelijk helpen we je ook op weg. Vragen die door onze webcare medewerkers afgehandeld kunnen worden zijn inbegrepen en je krijgt altijd een gratis demonstratie bij aanvang.


VECOZO training & specialisten beschikbaar

We bieden ook een betaalde uitgebreidere training aan. Dit trainingspakket omvat:

 • Training VECOZO

 • Voor het eerst declareren / controle van jouw omgeving

 • Monitoring berichten + juiste aansluiting op jouw gemeente(n)

Zie voor meer informatie onderaan de VECOZO FAQ.

Als je de training hebt afgenomen bieden we daarna ook herhaalde trainingen of per uur betaalde vraaggerichte support van een VECOZO specialist aan. Het is nooit onze doelstelling kosten in rekening te brengen voor support maar soms is meer specialistische hulp gewenst dan wij hiervoor hebben begroot.


Service Level Agreement (SLA) & Compliance

Als je meer of andere wensen hebt dan de Best Effort en de Support+, dan kunnen we dat ook aanbieden en vastleggen in een aanvullende Service Level Agreement.

Hierin maken we dan harde afspraken. Bijvoorbeeld over:

 • Uptime garanties van 99,5 - 99,99%,

 • Wanneer wij bereikbaar zijn

 • Binnen welke tijd je geholpen wordt

 • Wie bij jullie we helpen (eerste, 2e lijns, train the trainer)

 • Altijd zo snel als mogelijk een developer voor je beschikbaar stellen.

 • Spoedverzoeken indienen tegen apart tarief

Ook Escrow behoort tot de mogelijkheden. Er zijn reëele kosten verbonden aan deze afspraken. Deze kosten staan niet in verhouding tot de kosten van de standaard pro, team of team+ abonnementen. Er geldt een maandelijkse vanafprijs plus kosten per uur.

Als er interesse bestaat in een aanvullende Service Level Agreement kunnen wij ook ons compliance document beschikbaar stellen (vertrouwelijk). Hierin staat ook beschreven hoe wij onze hosting, backups, NEN7510 certificering, personeelsinvulling, Information Security Management System hebben ingericht. Aanvragen kan op info@cliendo.nl.

Was dit een antwoord op uw vraag?