Maatwerk & vooronderzoek

Laat een nieuwe functionaliteit op maat maken

Joris avatar
Geschreven door Joris
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Als je om een nieuwe functionaliteit vraagt kun je deze aandragen als stem voor op de planning en je kunt meedoen aan de ideeën dag. Dit is gratis.


Wil je een datum waarop iets af is, of meer inspraak in hoe een functionaliteit gaat werken, dan kun je dit ook op maat laten maken voor jouw organisatie.

*Een inrichting op maat, waarmee je tabbladen en velden op de 'Plan' pagina kunt laten maken, valt hier helemaal buiten. Dit gaat om technisch nieuwe functionaliteiten.

Vooronderzoek

In een vooronderzoek nemen we samen met jou door wat je precies voor idee wilt hebben. Onze ontwerper en developers gaan daarna inschatten hoe veel werk het is om de gewenste functionaliteit te maken.

Voor bijv. het laten aanpassen van excel export is een vooronderzoek voldoende.

We leveren op:

- Een concept beschrijving en/of eerste ontwerp
- Een offerte incl. datum wanneer het af kan zijn.


Een vooronderzoek kost € 250,- ex. eenmalig.

Het doen van een vooronderzoek is werk dat we sowieso zouden moeten doen voor development kosten. Later in het traject bespaart je dit dus hetzelfde bedrag.

Het is helaas niet mogelijk om zonder vooronderzoek een indicatie te geven van de uiteindelijke kosten van de gevraagde functionaliteit.

Functioneel ontwerp

Voor uitgebreidere functionaliteiten, of meerdere functionaliteiten tegelijk, is een vooronderzoek niet voldoende. Om deze goed te kunnen inschatten gaan we er nog veel uitgebreider in duiken, zodat we de development kosten beter kunnen inschatten.

We leveren op:
- Een projectplan. Wat gaan we maken, voor wie, wanneer, en met welke technieken.
- Een exact ontwerp. Je krijgt helemaal visueel wat wij gaan maken.

- Een offerte incl. datum wanneer het af kan zijn.

Een functioneel ontwerp kunnen we realiseren voor € 596 per dagdeel met een minimum van twee dagdelen.

Het maken van een functioneel ontwerp is ook al een deel van de uiteindelijke development kosten. Je kunt na oplevering ook beslissen niet door te gaan met de development.

Het is helaas niet mogelijk om zonder functioneel ontwerp een indicatie te geven van de uiteindelijke kosten van de gevraagde functionaliteit.

Wat gaat de door mij gewenste functionaliteit kosten?

Juist om dat te bepalen beginnen we met een vooronderzoek of een functioneel ontwerp (FO).

Het is niet mogelijk zonder vooronderzoek of functioneel ontwerp aan te geven wat een aangevraagde functionaliteit gaat kosten. Dit is omdat wij:

- Nauwkeurige inschattingen willen maken. Dit is tijdrovend.
- De werkzaamheden in een vooronderzoek of FO altijd al zouden uitvoeren.
- Heel veel aanvragen krijgen voor functionaliteiten op maat. Deze opzet dient ook als selectie aan de poort.

Wij bieden alleen een vooronderzoek of functioneel ontwerp aan als wij ook interesse hebben om de door jou gevraagde functionaliteit te gaan maken.

De verwachte development kosten zijn tenminste een veelvoud van wat een vooronderzoek of functioneel ontwerp kost.

Waar wij rekening mee houden

Maatwerk maken we vooral omdat we het voor jou mogelijk willen maken dat als jij echt iets nodig hebt, je wel met Cliendo kunt blijven werken. Het maken van maatwerk is voor ons absoluut geen verdienmodel. Hier houden wij rekening mee bij maatwerk ontwikkeling.

Zo veel mogelijk voor iedereen

Het uitgangspunt van Cliendo is dat wat wij maken zo veel mogelijk beschikbaar komt voor iedereen. Dat vinden wij een mooi principe.

Jij maakt momenteel ook al gebruik ter waarde van honderdduizenden euro's aan doorontwikkelde functionaliteiten in Cliendo. Veel daarvan zijn betaald door organisaties als maatwerk. Bijvoorbeeld veel excel exports en inloggen via SSO.

In plaats van dat we alles gaan afschermen en iedereen opnieuw geld in rekening brengen voor zaken die al bestaan - maken we wat we maken dus zo veel mogelijk voor iedereen beschikbaar.

Dit kan dus ook inhouden dat als jij iets laat maken, dat jullie organisatie daar de kosten voor draagt - terwijl anderen het ook mogen gaan gebruiken.

Gelukkig krijg je een een ontzettend grote korting omdat iedereen gebruik kan gaan maken van de nieuwe functionaliteit. Als we dat niet zouden doen, en echt voor één organisatie moeten maken in plaats van voor duizenden gebruikers, dan zouden wij of geen interesse hebben in het maken, of heel veel meer zouden moeten rekenen om het te rechtvaardigen.

Was dit een antwoord op uw vraag?