Alle collecties
Beveiliging, processen en randvoorwaarden
Contact opnemen bij wijzigingen aan het account
Contact opnemen bij wijzigingen aan het account

Overdragen, splitsen, samenvoegen, opzeggen, upgraden, rechten aanpassen..

Joris avatar
Geschreven door Joris
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Belangrijke wijzigingen aan een Cliendo account kunnen alleen worden doorgegeven door de eigenaar van die account.

We kunnen helaas geen actie ondernemen als we van een onbekende of niet gemachtigde bron een bericht krijgen dat een er iets aan een account moet wijzigen.

Als een account moet worden overgedragen, opgezegd of geüpgrade, rechten moeten worden aangepast of teamgenoten moeten worden verwijderd, dan kan alleen de hoofd admin van die account dit doorgeven.


Als je dus een link naar dit artikel hebt gekregen, zorg dan even dat je via de Cliendo admin account van het account waar het om gaat contact opneemt.

We geloven wel dat het allemaal in orde is dat je vraagt. En dat is ook 99% van de tijd zo. Maar we nemen geen enkel risico. We communiceren niet eens *of* iemand klant is bij ons. Dus we zeggen helaas ook niet 'Dat moet je even aan Harry vragen, die gaat daar over bij jullie'.

We begrijpen ook dat dit onhandig kan zijn voor je. Hopelijk begrijp je onze insteek een beetje. We willen immers ook niet jouw gevoelige gegevens overdragen aan iemand anders.


Hoe je wel contact op kunt nemen

Als hoofd admin / account eigenaar. Dit is standaard degene die de Cliendo account heeft aangemaakt.

E-mail ons vanuit het e-mailadres van de hoofd admin

Hopelijk heb je toegang tot het e-mailadres van de hoofd admin. Verzoeken vanuit daar kunnen we meestal direct honoreren.

Via de Cliendo account van de hoofd admin

Log in op de Cliendo account van de hoofd admin en stuur ons een bericht via de chat op instellingen > support > praat met Cliendo.

Volmachten bij schuld

Als je schuldhulpverlener bent dan kun je een volmacht opsturen incl. kopie van paspoort of ID kaart naar info@cliendo.nl. Deze volmacht laten wij beoordelen.

Volmacht bij overlijden

Gecondoleerd. Hopelijk kun je toegang krijgen tot het e-mailadres van de overledene, en vanuit daar ons contacten. Als dat niet lukt kun je een volmacht opsturen naar info@cliendo.nl incl. kopie van paspoort of ID kaart.

Verzoeken vanuit curatoren

Als u een curator bent of vertegenwoordigt kunt u contract opnemen via info@cliendo.nl en uw verzoek schriftelijk indienen.

Overheidsinstellingen

Kunnen ons bereiken via de bekende kanalen. Als uw instelling al vaker contact heeft opgenomen wordt het sterk geprefereerd het nieuwe contact via het oude contact te laten lopen.

Hoe je niet contact op kunt nemen

Correspondentie die niet uit gemachtigde bron komt beschouwen we als ongeldig en we garanderen geen reactie.


Niet als teamgenoot die onvoldoende rechten heeft

Je kunt als teamgenoot nooit meer rechten krijgen door het aan ons te vragen. Neem altijd via een admin account contact op.

Niet als teamgenoot die niet meer bij de account kan

Wij kunnen helaas niet meer rechten geven aan teamgenoten. Dit moeten admins van teams zelf doen. Zo kunnen admins dat doen.

Niet als cliënt

Wij hebben geen direct contact met de cliënten, leerlingen, deelnemers, familieleden van onze klanten. Alle contact verloopt via de instellingen zelf.

Niet over de account van iemand anders

Je kunt helaas op geen enkele manier invloed uitoefenen op wat er met de account iemand anders moet gebeuren. Als diegene niet zelf toestemming geeft voor bijvoorbeeld het overzetten van gegevens en niet is overleden, dan kunnen wij geen gegevens uit die account overdragen.

Niet voor accounts die al verlopen zijn

Voor account die zijn opgezegd, moeten alle gegevens worden geëxporteerd voordat de toegangsdatum verloopt. Wij garanderen niet dat we gegevens beschikbaar houden voor accounts die zijn opgezegd.

Niet met betalingsachterstanden

Als een account een betalingsachterstand heeft dan blijft deze dicht tot de complete achterstand is ingelopen.

Niet via contactformulieren op website

Als je een contactformulier op onze website hebt ingevuld, ook al staat hier een mailadres bij dat wij kennen, dan kunnen wij dit niet accepteren. Omdat helaas iedereen dit mailadres hier kan invullen.

Niet telefonisch

Je kunt belangrijke verzoeken tot wijziging niet telefonisch indienen. Ook niet vanaf een bij ons bekend nummer.

Dit zal je misschien verbazen maar het is betrekkelijk simpel om een telefoonnummer van iemand te spoofen. Dat houdt in dat iemand een nummer kan intoetsen in bepaalde software en dan dat nummer als uitgaand nummer wordt gebruikt. Dit kan ook met jouw nummer gedaan worden helaas.

Ter beoordeling

Bijzonderheden

Mocht je juridisch gelijke rechten hebben, doordat je bijvoorbeeld getrouwd bent of partners bent in een V.O.F, of gelijke aandeelhouders in een B.V, of er sprake zijn van andere bijzonderheden, dan kunnen we je verzoek laten beoordelen.

Hiervoor moeten zaken vaak juridisch worden uitgezocht en daarvoor brengen wij kosten in rekening voor projectmanagement en juridische ondersteuning, bijvoorbeeld voor een advocaat. Deze kosten dienen te worden vooruitbetaald door vrager. Alle communicatie en verzoeken dienen schriftelijk te verlopen.

Extra verificaties

Het kan zijn dat we om extra verificaties vragen zoals een bankoverschrijving van €0,01 vanuit bekende bron of op eigen initiatief extra verificaties uitvoeren zoals bij ons bekende teamgenoten contacteren.

Was dit een antwoord op uw vraag?