Alle collecties
Beveiliging, processen en randvoorwaarden
Dossier overdracht tussen twee Cliendo accounts
Dossier overdracht tussen twee Cliendo accounts

Migratie, gegevensoverdracht, overzetten van dossiers

Joris avatar
Geschreven door Joris
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Deze zaken vullen we samen in om een migratie tussen twee Cliendo accounts goed te plannen en zorgen dat alles naar wens verloopt.

Inrichting matchen

De inrichtingen van de bron groep en de doel groep moeten gelijk zijn. Je kunt dit alvast controleren en aan ons doorgeven. Als optie B van toepassing is gaat Cliendo eerst aan de slag met het gelijk maken van de inrichtingen, voordat er werkelijk informatie naar overgezet wordt.


A. Inrichtingen volledig gelijk

Als de inrichtingen tussen de brongroep op de bronaccount en doelgroep op de doelaccount voor 100% gelijk zijn is dit een eenvoudig onderdeel.

B. Inrichtingen nog niet gelijk

Indien de inrichtingen van de groepen op de bron en doel account niet volledig dezelfde zijn, dienen de inrichtingen gelijk gemaakt te worden om te voorkomen dat er informatie weg valt.

Welke dossiers moeten over van de bron naar de doel account?

A. Alle dossiers, naar 1 groep

Als alle dossiers naar dezelfde groep op de doel account verhuisd dienen te worden horen we graag welke groep.

B. Een deel van de dossiers
We ontvangen graag alle namen van de dossiers die overgezet moeten worden en daarbij naar welke groep deze moeten op de doelaccount.

Welke datatypen moeten over van de bron naar de doel account?

A: eenvoudige migratie
- Dagrapportages tot en met welke datum in het verleden
- Plan/gegevens pagina items

B: complexe migratie
Dienen naast dossiers nog andere zaken overgezet te worden?
- Agenda items

- Bestanden
- Tijd registratie items
- VECOZO berichten & declaraties
- Teamgenoten/gebruikers
- Dossier toegangen voor leden zonder teamgenoot account
- Overige zaken buiten dagrapportages en plan/gegevens

C: complexe migratie + maatwerk, SLA's

Indien er maatwerk software en/of SLA's is gerealiseerd op de bron account ontvangen we graag de wensen omtrent deze zaken en bekijken we of er mogelijkheden zijn deze over te dragen of her-implementeren.

Toestemmingen

Zowel de eigenaar van de bron account als de doel account moeten per e-mail op info@cliendo.nl toestemming geven voor de overdracht en ontvangst van de dossiers zoals beschreven in het document.

Planning & cut-off moment

Planning
Als de migratie op een bepaald moment moet gebeuren om aan te sluiten bij jullie processen horen we dit graag.

Cut-off
Er dient een moment gekozen te worden dat er niet meer gewerkt gaat worden op vorige account. Data die vanaf dit moment wordt ingevoerd op de bron account, gaat niet meer mee naar de doel account.

Alleen lezen doelaccount / downtime

Bij de planning en het cut-off moment is het verstandig om rekening te houden met downtime. De gehele doel account is 'alleen lezen' tot de migratie is afgerond en kan niet op gewerkt worden.

Testing & Acceptatie

Cliendo kan een aantal niveaus van veiligheid en complexiteit aanhouden.
- A. Migratie meteen naar testgroep op live account
- B. Migratie via losstaande testaccount
- C. Migratie via losstaande testaccount + voorafgaande generale repetitie

A. Migratie meteen naar testgroep op live account

Bij deze optie migreren we de dossiers direct naar een nieuw aangemaakte test groep op jullie live account. Als de migratie goed is verlopen en akkoord is, staan de dossiers meteen op jullie live account. Indien de migratie onverhoopt niet goed is verlopen, kan deze aparte groep eenvoudig worden verwijderd en de migratie opnieuw plaatsvinden.

B. Migratie via losstaande testaccount
Cliendo migreert de dossiers naar een losstaande testaccount, die volledig los staat van jullie live omgeving. Hier kan de migratie eerst volledig worden doorgenomen voordat we deze naar jullie live account zetten zoals in optie A.

C. Migratie via losstaande testaccount + Generale repetitie

Het is mogelijk om de volledige migratie eerst als 'generale repetitie' uit te voeren. Hierbij is het nog niet nodig om een 'cut-off moment' te plannen en is er geen downtime.

Het uitvoeren van een generale repetitie geeft de mogelijkheid om het resultaat volledig en rustig door te nemen op een testaccount voordat we de echte migratie uitvoeren. Deze kan dan ook in een stakker tijdsbestek en met minder risico worden uitgevoerd.

Bij zowel optie A B en C dient na elke stap grondig gecontroleerd te worden of alle gewenste en benodigde informatie over is en een akkoord gegeven te worden

__

Let op: Aanvullend overzetten
Het is helaas niet mogelijk om op een later moment, of dat nou 1 dag of 2 weken later is, nog een keer aanvullende informatie over te zetten die niet is meegekomen in de eerste migratie.

Let op: Account alleen-lezen
Bij migratie naar live is de gehele live doel account alleen-lezen voor alle gebruikers en admins, tot de migratie naar live is afgerond. Er kan dus tijdelijk niet op jullie account gewerkt worden, ook niet in andere groepen of andere dossiers.

Let op: Check regelgeving en rechten voor overdracht

De dossiers gaan over naar gewenste groep zoals aangegeven aan Cliendo. Het is belangrijk dat je voor overdracht controleert of de rechten zijn ingesteld zoals conform de wet AVG en eigen wensen.

Let op: Verbanden & Logs

Dossiers op een account hebben verbanden met andere zaken op die account zoals toegevoegde teamgenoten, agenda items, logs waar in staat wie welke actie wanneer heeft uitgevoerd, groepsrapportages en nog veel meer. Deze verbanden en het historisch log ervan bestaan niet op de account waar de dossiers heen moeten, hier zijn bijvoorbeeld meer, minder of andere teamgenoten actief. Het is dus bijvoorbeeld niet meer te zien dat een bestand in een dossier zat, maar dit bestand is verwijderd door collega Anne, als dit voor de migratie is verwijderd.

Was dit een antwoord op uw vraag?