Dossier rechten op maat

Wie mag wat in een dossier zien en bewerken

Maikel avatar
Geschreven door Maikel
Meer dan een week geleden bijgewerkt

We hebben tal van standaard rechten beschikbaar maar we kunnen rechten om één dossier te delen ook exact maken zoals jullie ze wensen. Bepaal per hoofdonderdeel en ook per tabblad onder plan of iemand daar wel of niet bij mag.

Standaard rechten

Standaard bieden we al vijf verschillende rechten aan om één dossier flexibel te kunnen delen met cliënten, familie van cliënten of externen en eigen werknemers.

Vergeet niet dat je per dagrapportage ook al kunt bepalen wie een bericht wel en niet mag zien.

Naar wens aangepaste rechten

Dossier rechten kunnen erg vrij worden vormgegeven. Per hoofdfunctionaliteit en per tabblad kun je aangeven of iemand dit alleen mag lezen, volledig mag bewerken of alleen mag aftekenen.

Onder 'Leden toevoegen' krijg je een extra optie die je kunt kiezen naast de bestaande.

Was dit een antwoord op uw vraag?