Indien jullie al langer met Cliendo werken, de dossiers al gevuld zijn en er zijn wijzigingen nodig, dan adviseren we in eerste instantie om alleen zaken toe te voegen en geen zaken te wijzigen of te verwijderen. Alle informatie die al is ingevuld, die moet ergens heen, anders zou deze verloren gaan.

Wat kan sowieso wel?

 • Nieuwe tabbladen toevoegen

 • Nieuwe velden toevoegen

 • Nieuwe formulieren toevoegen

 • Lege velden verwijderen

 • Alle wijzigingen in 1 word document opsturen, 1x per kwartaal.

 • Met één vast contactpersoon werken vanuit jullie


Wat kan sowieso niet?

 • Velden met informatie er in verwijderen

 • Functionaliteiten anders dan tabbladen en velden op de plan pagina laten maken

 • Met meerdere contactpersonen richting ons communiceren

 • Wijzigingen vaker dan eens per kwartaal doorgeven

Wat kan alleen onder voorwaarden?

 • Bestaande velden en tabbladen verplaatsen naar andere locaties

 • Namen van velden en tabbladen wijzigen

 • Met meerdere verschillende groepsinrichtingen werken

 • Bestaande formulieren aanpassen

 • Informatie uit 1 formulier naar meerdere plan tabbladen sturen

 • In plaats van 1 document met alle wijzigingen, losse e-mails sturen.


We adviseren deze zaken niet te doen als deze niet nodig zijn. Indien dit toch nodig is volgen we een strakke wijzigingsprocedure waarbij we werken via een testomgeving.

Het wijzigen van een bestaande inrichting met informatie reeds ingevuld is foutgevoelig. Het kan voorkomen dat er tijdelijk informatie niet zichtbaar is of zelfs verloren gaat, hier moet je goed bewust van zijn als je wijzigingen aan wilt laten brengen.

Standaard zijn jullie bij deze zaken zelf verantwoordelijk voor testing en acceptatie van de gewenste wijzigingen. Indien gewenst kunnen we ook met een extern testbureau werken.

De tabbladen en velden onder 'Plan' kunnen tijdelijk niet worden ingevuld als wij werken aan deze wijzigingen.

Wat zijn de kosten?

Bij Cliendo op maat kun je eens per kwartaal wijzigingen doorgeven die onder 'wat kan sowieso wel' vallen. Dat is inbegrepen.

Wijzigingen die alleen kunnen onder voorwaarden kunnen bekijken we per geval, zodra we je document met alle gewenste wijzigingen hebben ontvangen.

Heb je het antwoord gevonden?