Berichten en declareren

Hoe ga je binnen Cliendo met Vecozo-berichten om en hoe werkt het declareren

Maikel avatar
Geschreven door Maikel
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wanneer er een Vecozo-bericht binnenkomt, zul je hier een notificatie van krijgen. Op de gebeurtenissen pagina (Beheer > Gebeurtenissen) is een overzicht te vinden van alle verzonden en ontvangen berichten.

Wanneer je hier een bericht aanklikt zal het bericht weer te zien zijn met de data die gecommuniceerd is. Dit is hetzelfde scherm als dat je ziet wanneer je zelf een bericht zou opstellen om te versturen, alleen is dit bericht dus niet meer aanpasbaar.

Het scherm dat je hier ziet representeert de berichtstructuur zoals dat door Vecozo / iStandaarden wordt opgelegd. Er zijn echter een aantal velden waarvan wij zeggen dat het weergeven hiervan geen meerwaarde biedt voor de gebruiker en die Cliendo zelfstandig kan afhandelen. Om het enigszins bondig te houden geven we deze bewust niet weer. Denk bijvoorbeeld aan technische details als een berichtcode, of NAW-gegevens van de cliënt (deze zijn wel bij de cliënt zelf te zien).

Rechtsboven (naast het kruisje) is een knop te vinden om te schakelen tussen korte en uitgebreide weergave. Standaard is de uitgebreide weergave actief, hierbij wordt de officiële beschrijving vanuit het zorginstituut bij de verschillende velden weergegeven.

Bericht opstellen
Vanuit de cliënt zelf zijn persoonlijke berichten (305/starten, 307/stoppen en 315/aanvragen) op te stellen. Dit gebeurt bij de beschikking op het Vecozo-tabblad onder de gegevensvelden, hier zul je betreffende knoppen aantreffen.

Het scherm dat verschijnt wordt voor zover mogelijk ingevuld door Cliendo, maar je bent vrij om wijzigingen te doen. Eventuele niet verplichte velden kunnen worden toegevoegd met het groene plusje en weer worden weggehaald met het rode minnetje.

Wanneer het bericht daadwerkelijk verstuurd wordt zal deze onder in de beschikking verschijnen, zodat je, net als via de Gebeurtenissen-pagina, kunt zien wat er precies gecommuniceerd is. Bovenin de beschikking is de actuele status te vinden.

Declareren (323)
Op de tijdsregistratie pagina (Beheer > Tijdsregistratie) zijn de registraties terug te vinden. Onder Getoonde gegevens is een periode te selecteren, waarin vervolgens de geregistreerde producten (/diensten) worden opgeteld.

Declareren / factureren gaat uiteraard per gemeente. Cliendo geeft onder Getoonde gegevens automatisch de voor jou relevante gemeentes weer. Wanneer je hier één gemeente selecteert, kun je vervolgens met de knop Declareer een declaratie opstellen.

Om te kunnen declareren dient er een producttarief te zijn ingevoerd bij de producten die gedeclareerd gaan worden, anders kan er niet berekend worden wat de bedragen moeten zijn.

Geschiedenis
Je kunt al je declaraties terugzien door onder Getoonde gegevens de optie Declaraties te selecteren. Na aanklikken zal het 304-bericht vanuit de gemeente worden getoond, indien deze al binnen is. Onderin kun je vervolgens schakelen naar je oorspronkelijke bericht, of deze wordt direct getoond wanneer er nog geen respons vanuit de gemeente is.

Crediteren
Wanneer je factureert, is het soms nodig om te crediteren. Ook hierin probeert Cliendo niet te voorspellen wat je precies wilt doen. Het crediteren gaat op dezelfde manier als wanneer je wilt declareren, alleen nu pas je zelf het bericht naar wens aan en zul je dus bij de velden DebetCredit de waarde Creditbedrag en aantal moeten selecteren. 

Het zal in ieder geval niet voorkomen dat je een negatief bedrag invoert bij het veld Bedrag, het gaat hier altijd om de absolute waarde.

Let op: het invoeren van Vorig Referentie Nummer is verplicht, hiermee wordt naar de te crediteren prestatie gerefereerd. Dat wil zeggen: een gedeclareerde prestatie uit een eerder 303-bericht.

Was dit een antwoord op uw vraag?